Trafikstatistik

Trafikanalys kan vara både en statistisk och en säkerhetsfråga. Därför utvecklar Optidata ständigt sina system för automatisk registreringsskyltsidentifiering (LPR) för att leverera den bästa lösningen för er, oavsett vilka behov ni har av trafikanalyser.

Med ett system för trafikanalys som bygger på LPR får man fler uppgifter än bara en totalräkning av antalet inpasseringar, t.ex. fördelningen mellan företags och privata fordon, fordonstyp och släp, och man får också ett system som är mer exakt än mätningar med spolar i vägen.

Trafikanalys ger en översikt över in- och utpasseringar till och från områden samt trafikflöden. Trafikanalys via LPR är därför ett värdefullt verktyg på parkeringsplatser, trafikerade vägar, campingplatser och arbetsplatser där ni vill ha en överblick över antalet genomfartstrafikanter.

Precis som vårt system för trafikanalys ger er en överblick över antalet inpasseringar och fordonstyper får ni också en överblick över hastigheterna. Detta är till stor hjälp när det gäller att anpassa områden och vägsträckor för att skapa lämplig trafik för områdets användning.

Analyser och rekommendationer om vägnätet kräver exakt trafikstatistik för att kunna göra korrekta prognoser. Detta är viktigt för att kunna tillhandahålla ett framtidsinriktat vägunderhåll och för att ge en tydlig bild av möjligheterna till utveckling av parkeringsplatser.

Med ett LPR-baserat trafikanalyssystem från Optidata får ni det mest exakta systemet på marknaden, som används av det danska vägverket och återvinningsstationer över hela landet. Systemet utvecklas ständigt och är flexibelt så att det kan anpassas till era specifika behov.

Optidata är en erfaren specialist på trafikanalys och vi har branschpaket för både privata, företags och offentliga operatörer. Våra system är optimerade med datasäkerhet i åtanke, så ni kan alltid vara säker på att ni har ett LPR-system som uppfyller kraven på digital säkerhet.

Henrik Jonsson
Product Manager Sverige