Skadedetektering

Automatisk skadedetektering på køretøjer

Optidata tillhandahåller system för automatisk upptäckt av skador på större fordon. Med hjälp av artificiell intelligens (AI) upptäcker vårt system fordonsskador vid in- och utfart, så att ni alltid har en överblick över vilka fordon som har fått skador och när de uppstod.

Skadedetektering kan kopplas till registreringskyltsigenkänning så att ni alltid kan söka efter skador på enskilda fordon, och vårt system integreras enkelt med körsystem så att ni får en tydlig översikt över vem som har kört fordonet när skador har uppstått.

Vårt system för skadedetektering är idealiskt för lastbils- och busscentraler. Centraler med ett stort antal fordon och flera förare per fordon erbjuder uppenbara möjligheter att optimera skadedetekteringen med ett automatiserat system.

Skadedetektering från Optidata skapar en datapunkt vid varje in- och utfart, så att ni har bilder, tid och fordons- och förarinformation i samma sökning. Det ger en snabb överblick och hjälper till att utreda orsaken till skadan.

Systemet upptäcker automatiskt skadan när fordonet passerarsystemets kameror, och med hjälp av AI skickas det direkt meddelanden om nya skador. Detta sparar resurser vid fordonskontroller, eftersom ni bara behöver kontrollera om det finns nya skador.

Genom att identifiera skadan när den uppstår kan ni också behandla den innan den orsakar följdskador. Detta gör att skadedetekteringen ger en direkt ekonomisk fördel i form av lägre verkstadskostnader.

Eftersom skadedetekteringen fungerar som ett mycket exakt skadekontrollsystem och skapar en direkt koppling mellan fordon, skada och förare, kommer ni också att märka en förebyggande effekt i form av färre skador på era fordon.

Med skadedetektering som bygger på AI får ni ett system som hela tiden lär sig när ni använder det. Varje gång systemet ser en viss typ av skada blir systemet bättre på att känna igen den skadan. Detta resulterar i en ständigt ökande upptäcktsfrekvens och ett system som ständigt utvecklas.

Henrik Jonsson
Product Manager Sverige