Bildanalys med AI

Object detection

Optidata tillhandahåller system för automatiserad bildanalys med artificiell intelligens (AI), som är på stark frammarsch inom alla branscher. Med intelligent bildanalys får ni ett system som automatiskt känner av de specifika fokuspunkter och objekt som ni behöver.

Vårt bildanalyssystem är uppbyggt kring machine learning, vilket innebär att systemet hela tiden lär sig av de objekt och situationer som det analyserar. De ständigt förbättrade algoritmerna ger er ett system som alltid blir mer exakt.

Genom att använda artificiell intelligens får ni automatiserat er bildanalys. Detta resulterar i en bildanalys som både är snabbare, mer exakt och mer kostnadseffektiv än liknande manuella lösningar. Kort sagt, det kommer att lyfta era processer och förbättra eran drift.

Bildanalys med AI är bland annat användbart inom områden som återvinning, där ni får ett realtidslarm om det finns ett sorteringsfel på återvinningscentralen, så att ni kan reagera direkt. Bildanalys är möjlig eftersom våra kameror hela tiden söker efter kända och okända objekt.

Vårt system är dock inte bundet till specifika branscher, utan kan anpassas till alla områden där det är meningsfullt att skanna efter objekt. Det kan till exempel handla om säkerhet, statistik eller intäkter, där vårt system hanterar allt från upptäckt till fakturering.

Precis som vårt system är Optidata alltid inriktat på utveckling, och vi anpassar våra system efter våra kunders behov. Med bildanalys från oss får ni ett beprövat system som fungerar enligt era specifika krav.

Som kund hos Optidata får ni också tillgång till ett brett utbud av tilläggsmoduler som enkelt kan integreras med er bildanalys. Vi har till exempel omfattande expertis inom LPR (automatisk registreringsskyltsigenkänning), intelligent tillträdeskontroll och Pay by Plate.

Henrik Jonsson
Product Manager Sverige