Logistik och transport

Automatisk skadedetektering på køretøjer

Optidata levererar branschspecifika lösningar som ger er de moduler ni behöver.

Varje bransch har sina egna behov och detsamma gäller varje kund. Därför är vårt system agilt, så att det kan anpassas efter just er verksamhet. Utgångspunkten är intelligent registreringsskyltsigenkänning, som vi använder för att automatisera era processer och effektivisera er drift.

Vår lösning inom logistik och transport är skapad med avsikt att göra verksamheters processer smartare och mer kostnadseffektiva. Detta gör vi genom att använda artificiell intelligens (AI), som utför automatisk detektion och kategorisering via bildanalys. 

AI används i våra kameralösningar för att hela tiden optimera er överblick över ert område och era fordon. Genom att låta en dator hjälpa er med detektion och kategorisering kan ni få automatiserat allt från skadedetektering till passagekontroll.

Våra system är designade med användarvänlighet i fokus och det är viktigt för oss att det är enkelt för er att komma i gång. Därför är våra system enkla att integrera med redan befintliga system och vi ger självklart upplärning i hur man använder plattformarna.

Registreringsskyltsigenkänning
Automatisk registreringsskyltsigenkänning (LPR) utgör grunden för integrationerna som ni kan få till er verksamhet. Genom att installera kameror som skannar registreringsskyltar hämtar ni data som kan användas för att kategorisera fordon, detektera skador, utföra passagekontroll och mycket mer.

Trafikanalys
Få en fullständig överblick över trafiken som flödar in på och ut från ert område med våra system för trafikövervakning och trafikanalys. Trafikanalys med kameror är mer exakt än trafikanalyser med spolar i vägen, och med vår lösning får ni mycket mer data om fordonen.

Skadedetektering
Genom att använda AI till att detektera skador på era fordon får ni både mer exakt detektering och en mer kostnadseffektiv lösning. Våra system kontrollerar automatiskt för skador vid både in- och utkörning, så att skadorna kan kopplas till en tidpunkt och specifik chaufför.

Passagekontroll
Intelligent passagekontroll via registreringsskyltsigenkänning är ett effektivt och exakt sätt att hantera åtkomst. Ni tilldelar enkelt åtkomst till specifika fordon utifrån deras nummerplåt och ställer in vilken sorts åtkomst de ska ha, samt under vilka tider det ska gälla.

Kontrollpanel med statistik
Ju fler moduler ni kopplar till ert paket, desto mer data får ni analyserat. I vårt system finns en kontrollpanel där ni kan tillgå statistik och analysera optimeringspunkter för er drift.

Referenser inom logistik och transport

Henrik Jonsson
Product Manager Sverige