Automatisering inom återvinning

Nummerpladegenkendelse til genbrug

Optidata har utvecklat branschspecifika programvarulösningar för digitalisering av företagsprocesser. Lösningen är särskilt lämplig för återvinningscentraler och bygger på registreringsskyltsigenkänning och kameralösningar med artificiell intelligens.

Produkten är ett danskutvecklat system som vårt eget utvecklingsteam har byggt med löpande feedback från våra kunder. Vårt system för automatisering på återvinningscentraler är agilt och kan anpassas efter de specifika behov ni har på just er central.

Systemet lever upp till de offentliga digitaliseringskraven och lösningen är enkel och intuitiv för användarna. Det ger en överblick och insikt i aktiviteterna på återvinningscentralen samt hanteringen av företagsinkörningar, trafikanalyser, farligt avfall och många andra funktioner.

Vår lösning stöder automatisk fakturering kopplad till intelligent hantering av företagsinkörningar. Det betyder att ni framöver får fakturerat för ALLA företagsbilar som kör in på återvinningscentralen.

Våra projekt tillsammans med kommuner har visat att återvinningscentralerna bara får betalt för var sjätte inpassering av företagsbil. Med registreringsskyltsigenkänning från Optidata A/S kan ni därför se fram emot en rejält ekonomisk vinst vad beträffar företagsbesök på återvinningscentralen.

Automatisk fakturering
Korrekt fakturering av det faktiska antalet företagsbesök på återvinningscentralen.

AI-registrering och ärendebehandling sker automatiskt baserat på uppgifter från Transportstyrelsen.

Särskild hantering
Medarbetare kan via en mobil enhet registrera registreringsskyltar som ska hanteras på ett särskilt sätt.

Det kan till exempel röra sig om en registreringsskylt som inte behöver betala, eller en registreringsskylt som ska registreras med en ”Attention”-status, som utlöser en fördefinierad åtgärd.

Statistik
Kombination av en fysisk registreringsskyltskamera och en specialutvecklad IT-lösning, som skannar den enskilda videosignalen och registrerar varje inkörning i en central databas. 

En CSV-fil genereras, som importeras direkt till kommunens faktureringssystem.

Bilddokumentation sparas för varje enskild inkörning.

Attention-funktion
Personalen på återvinningscentralen kan med hjälp av sin smartphone välja att registrera en registreringsskylt som måste hanteras manuellt.

Exempelvis

– En bil som inte behöver betala.
– En bil som alltid ska betala.
– En bil som registreras med ”Attention”-status, som utlöser en fördefinierad åtgärd.

Farligt avfall
Bli meddelad om det slängs farligt avfall på områden som inte lämpar sig för det. Vårt system för bildigenkänning lär sig att känna igen objekt som lämpar sig för era containrar och reagerar när det slängs något som inte passar in.

När ett objekt registreras som inte känns igen får ni en notifikation, så att ni kan reagera omedelbart. Detta skapar både en bättre och säkrare återvinningssortering, och så sparar ni pengar när ni får sorterat rätt från början.

Referenser inom återvinning

Henrik Jonsson
Product Manager Sverige