Automatisering inom återvinning

Nummerpladegenkendelse til genbrug

Optidata A/S har utvecklat branschspecifika programvarulösningar för digitalisering av företagsprocesser. Lösningen är särskilt lämplig för återvinningscentraler och bygger på registreringsskyltsigenkänning och kameralösningar med igenkänningsprogramvara.

Produkten är ett danskutvecklat system som vårt eget utvecklingsteam har byggt med löpande feedback från våra kunder. Vårt system för automatisering på återvinningscentraler är agilt och kan anpassas efter de specifika behov ni har på just er återvinningscentral.

Systemet lever upp till de offentliga digitaliseringskraven och lösningen är enkel och intuitiv för användarna. Det ger en överblick och insikt i aktiviteterna på återvinningscentralen samt hanteringen av företagsinkörningar, trafikövervakning, farligt avfall och många andra funktioner.

Vår lösning stöder automatisk fakturering kopplad till intelligent hantering av företagsinpasseringar. Det betyder att ni framöver får fakturerat för ALLA företagsbilar som kör in på återvinningscentralen.

Våra projekt tillsammans med kommuner har visat att återvinningscentraler bara får betalt för passagen av var sjätte företagsbil. Med registreringsskyltsigenkänning från Optidata A/S kan ni därför se fram emot en rejält ekonomisk vinst vad beträffar företagsbesök på återvinningscentralen.

Automatisk fakturering
Rättvis och korrekt fakturering av det faktiska antalet företagsbesök på återvinningscentralen.

AI-registrering och ärendebehandling sker automatiskt baserat på uppgifter från Transportstyrelsen.

Särskild hantering
Medarbetare kan via en app registrera registreringsskyltar som ska hanteras på ett särskilt sätt.

Det kan till exempel röra sig om en registreringsskylt som inte skall betala, eller en registreringsskylt som ska registreras med en ”Attention”-status, som utlöser en fördefinierad handling.

Statistik
Kombination av en fysisk registreringsskyltskamera och en specialutvecklad IT-lösning, som skannar den enskilda videosignalen till registreringsskyltsigenkännelse-systemet och registrerar varje inpassering i en central databas. 

En CSV-fil genereras, som importeras direkt till kommunens faktureringssystem.

Bilddokumentation sparas för varje enskild inpassering.

Attention-funktion
Personalen på återvinningscentralen kan med hjälp av sin smartphone välja att registrera registreringsskyltar som skall hanteras speciellt.

Till exempel

– En bil som inte skall betala.
– En bil som alltid skall betala.
– En bil som registreras med ”Attention”-status, som utlöser en fördefinierad handling.

Farligt avfall
Få meddelande om det slängs farligt avfall på områden som inte lämpar sig för det. Vårt system för bildigenkänning lär sig att känna igen objekt som lämpar sig för era containrar och reagerar när det slängs i något som inte skall vara i containern.

När ett objekt registreras som inte skall vara i containern får ni en notifikation, så att ni kan reagera omedelbart. Detta skapar både en bättre och säkrare återvinningssortering, och ni får en mer kostnadseffektiv lösning, när ni får sorterat rätt från början.

Referenser inom återvinning

Kontakta oss

HJ

Henrik Jonsson, Product Manager Sverige