firkanter groen sort - AffaldPlus

Automatisk fakturering

"Jeg anbefaler Optidata i mit netværk"

AffaldPlus case logo - AffaldPlus

Automatisk fakturering og afregning pr. indkørsel

Interview med Allan Johansen.
Vicedirektør og chef for genbrug & udvikling i AffaldPlus

AP billede - AffaldPlus

AffaldPlus begyndte, ud fra et politisk ønske, at overveje automatisk fakturering med nummerpladegenkendelse for mange år siden, da branchen efterspurgte at blive afregnet pr. indkørsel.

Efter en gennemgang af markedet for nummerpladegenkendelse valgte AffaldPlus en leverandør og samarbejdspartner, der tidligere havde vist gode resultater og kompetencer på området, og hvor leverandørens historik viste en innovativ og professionel stabilitet og dermed gode tegn på fremtidig sikkerhed i samarbejdet.

AffaldPlus oplevede dog manglende leveringer på en række aftalte områder. Bl.a. havde AffaldPlus nogle klart definerede udviklingsønsker om bl.a. at kunne adskille erhvervs-papegøjeplader fra almindelige papegøjeplader.

Generelt var samarbejdet og leveringer ikke tilfredsstillende, og Allan Johansen begyndte endnu en gang at afsøge markedet for nummerpladegenkendelse.

Mødet med Optidata A/S

”Via netværk hørte jeg om Tachodata (nu Optidata), og allerede i de indledende møder oplevede jeg en meget professionel fremtoning. Jeg blev hurtigt overbevist om, at Tachodata kunne levere på de ønsker og idéer, vi havde til etablering og optimering med nummerpladegenkendelse.

Det var vigtigt for mig, at I kunne håndtere hele overgangen gnidningsløst, så alle betalinger i systemet blev overholdt, og ingen data gik tabt.

Kontraktmæssigt fandt vi hinanden i selve ansvarsfordelingen, idet vi gerne ville beholde vores hardwareleverandør, så vi ikke skulle skifte to steder med det samme”

Vi fandt frem til en aftale om finansiering over tid, som sikrerede, at AffaldPlus til enhver tid kunne stoppe betalingen, hvis ikke Tachodata (nu Optidata) leverede som aftalt.

Et spændende og konstruktivt forløb

”Overordnet har det forløbet som det skal og vi har fået den vare, vi har bedt om.

Et fortrinligt og pålideligt samarbejde som jeg fortæller om i mit netværk.”

Implementeringen har, for AffaldPlus, betydet, at de får læst markant flere nummerplader og dermed genereret en større omsætning. 
Adskillelsen på papegøjenummerplader vil fremover give mulighed for en mere retfærdig håndtering af erhvervskørsler. 

Hvad har ANPG-systemet fra Optidata betydet for AffaldPlus?

“Investeringen af nummerpladegenkendelse og systemintegrationer fra Optidata har betydet en ændring for investeringshastigheden.
Der er blevet skiftet ud og effektiviseret i vores IT-setop og administration, så hele styringen ligger lokalt i huset.
Virksomheder kan selv hente bilag og få overblik over egne indkørsler. På den måde kan det hjælpe med til at de får viderefaktureret de reelle udgifter.

Effektiviteten hos vores medarbejdere på pladsen er lettet markant, idet systemet er blevet tilpasset de devises, de har på sig.
Uddannelsesforløbet har også i sig selv været med til at øge sikkerheden og selve håndteringen.

Alle data, der bliver indhentet på nummerplader, leveres til os på 10 sekunder.”

Vigtige parametre er indfriet

”Dialog og forhandlingerne med digitaliseringsstyrelse har I taget og leveret på.

Et andet vigtigt parameter for os er også en minimal nedetid. Dvs. at en medarbejder får automatisk besked, hvis udstyret er nede.”

Fremtiden

Optidata vil også fremadrettet etablere månedlige udviklingsmøder, hvor vi prøver at imødekomme ønsker om optimeringer og løbende tilpasninger.

”Jeg har et ønske om, at vi kikker på datastrømmen, og hvordan vi kan udnytte de informationer til analyser af adfærd, gennemsnitbesøg, erhvervstyper osv..
Hvad er det for nogle dataparametre vi har adgang til, hvis man krydser dem? 
Jeg tror, vi kan få mange oplysninger ud af de registre, der ligger bag det.

Det kan give nogle indikationer til eksempelvis pladsens indretning og prisfastættelse.

Jeg ser også, at nummerpladegenkendelse kan kombineres med abonnementsordninger. Det giver muligheder, som vi skal overveje.
Med en abonnementsordning sikrer vi en løbende betaling for alt erhvervsaffald og mindre administration.”

Tal fra Pilotprojekter

Dataindsamling af erhvervsindkørsler.

Kommunen ønskede at få valid data på, hvor mange fakturerbare erhvervsindkørsler der kom på deres genbrugspladser, hvortil disse data kunne sammenlignes med deres egne data.

Resultatet af testen viste, at det kun var hver 6. erhvervsindkørsel, der betalte.

Kommunen gik dermed glip af et millionbeløb på årsbasis for erhvervsindkørsler. 

Data på abonnementsordning til erhvervsindkørsler: 

Kommunen ville sammenlignede data med, hvor mange erhvervsbiler, der brugte genbrugspladserne, som ikke betalte via abonnementsordning.

Resultatet af testen viste, at kun 40% af erhvervsindkørsler var tilmeldt kommunens abonnementsordning. Dermed kørte 60% gratis. 

Nummerplade genkendelse kontra spoler i vejen.

Kommunen ønskede at få valide tal på besøgende på udvalgte pladser og områder. Med nummerplade systemet fra Optidata kunne vi give mere eksakte tal på antal af besøgende samt lave analyser på besøgstid og besøgsmønster på pladserne.

Resultatet af testen viste at spolerne i vejen talte flere indkørsler dobbelt og kunne ikke differencerne imellem påhæng på køretøjer. Tallene med nummerpladegenkendelses systemet gav et mere retvisende tal og gav brugbar data til optimering.

Udfyld formularen herunder og vi kontakter dig.

optidata nyhed nummerpladegenkendelse

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Vi giver dig seneste nyt om systemoptimering med nummerpladegenkendelse